Verksamhetsplan

 

Verksamhetsplan för SFRU

 

 

- Inventering av nya arbetsuppgifter/delegeringar för undersköterskor på landets röntgenavdelningar.

 

- Verka för utbyte av erfarenheter och utvecklande av undersköterskornas arbete samt status inom röntgen

 

- Stipendium till fortbildning/konferenser/forskning/utveckling

- Information om undersköterskeutbildningar/fortbildningar riktade på röntgenområdet

- Arrangera föreläsningar för undersköterskor under Röntgenveckan.

- Vidarutveckla SFRU´s hemsida och information via Facebook.