Stipendium

Sök stipendium!

 

SFRU erbjuder möjligheten att ansöka om stipendium. Stipendium kan sökas för t.ex. kurser, föreläsningsdagar eller annat önskemål som har relevans för röntgenundersköterskans yrkesroll.

Regler:

Stipendiaten förbinder sig att avlämna en fullständig skriftlig rapport efter genomförd resa/konferens.

Rapporten lämnas till SFRU inom 3 månader efter avslutad resa och kommer att publiceras på SFRUs hemsida.

 

Max belopp är 5000 kronor.

 

Stipendiet ska sökas innan 31 augusti årligen.

 

Stipendiet beviljas ej till högskolestudier.

 

Medlemskap i SFRU de senaste 12 månaderna är en förutsättning för att erhålla stipendiet.

 

Styrelsen i SFRU utser stipendiat. Beslutet kan inte överklagas.

 

Stipendiaten har ett år på sig att använda tilldelat belopp.

 

Ofullständig ansökan behandlas ej.

 

 

För att skriva ut ansökan ska du klicka i högra hörnet på dokumentet nedan. (Nytt fönster)

Då öppnas sidan upp i ett nytt fönster och du kan välja att skriva ut sidan som sedan sänds till:

 

Harriet Andersson

Ljungby sjukhus

Kyrkogatan 2

341 82 Ljungby