All Rights Reserved © SFRU


Några ord om ossFöreningen bildades under röntgenveckan i Norrköping 2003.

Varje år är vi representerade på nationella röntgenveckan och har då även flera egna programpunkter/föreläsningar. Mer information om detta hittar du under fliken Röntgenveckan.


Vi arbetar också för att kontinuerligt anordna föreläsningar runt om i Sverige. Mer information om detta finner du under fliken Kurser.
Föreningens mål är:


¤ att ge röntgenundersköterskor möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap.


¤ att utveckla ett bra samarbete inom röntgen i Sverige.


¤ att skapa en ny yrkesroll i vår digitala värld.


¤ att anordna föreläsningar riktade till undersköterskor som arbetar på röntgenavdelningar.
Genom att vara medlem medverkar du till detta!

News flash!


2022-01-12


Igår kom äntligen Myndigheten för yrkeshögskolans besked kring utbildningen Specialistundersköterska röntgen. Utbildningen blev beviljad, vilket innebär att den kommer starta i augusti/september 2022.2022-01-10


Nu finns programmet ute för utbildningsdagarna i Gävle 22-04-21 - 22-04-22. Ni hittar det samt ytterligare information under fliken Kurser & Utbildningar. Anmälan sker via vår föreningsmail: sfru03@outlook.com.Föreningen har moderniserats genom att vi nu har ett Swishnummer. Detta kommer att underlätta mycket för oss men framför allt för er medlemmar vid betalnig av medlemsavgift. Vid årsmötet beslutades även att medlemsavgiften nu höjs till 120:-/år.


SFRU´s Swish:                 1236855001