All Rights Reserved © SFRU

Värvar du så växer vi!


Värva nya medlemmar till SFRU och vinn biobiljetter!


Vi måste växa för att kunna bli stora och påverka.

SFRU utlyser en årlig tävling för att få in fler medlemmar till föreningen.


Så gå ut på din avdelning och värva nya medlemmar!


 

Regler:       

Tävlingen pågår från årsmöte till nästkommande årsmöte.

Den medlem som värvar flest nya medlemmar vinner 2 biobiljetter.

Den som blir ny medlem skriver en medlemsansökan från hemsidan. Där uppger man vem man är och vem som värvat. Lappen skickas till Ordföranden i SFRU.

Nya medlemmen betalar in medlemsavgiften enligt anvisningar på hemsidan.

Ordföranden i SFRU för protokoll över vem som värvat.

Vinnare läggs ut på hemsidan.

Värvning kan endast göras av redan betalande medlem som haft medlemskap i SFRU de senaste 12 månaderna.