All Rights Reserved © SFRU

Vania Wahlman, Vice Ordförande

                Helena Ruiz, Ordförande

Izabella Laszlo, Kassör

Anna-Karin Hägglund, Sekreterare

Ida Haak, Suppleant 

Instagram/Hemisda ansvarig

Ulrica Jönsson, Suppleant och mejlansvarig 

Märk med vårt namn i ämnesraden om du vill att det ska gå till någon speciell av oss.