SFRU

FÖLJ OSS GÄRNA:

1236855001

        Svensk Förening för Röntgen Undersköterskor

Sök stipendium!


SFRU erbjuder möjligheten att ansöka om stipendium. Stipendium kan sökas för t.ex. kurser, föreläsningsdagar eller annat önskemål som har relevans för röntgenundersköterskans yrkesroll.

 

Regler:       

Stipendiaten förbinder sig att avlämna en fullständig skriftlig rapport efter genomförd resa/konferens.

Rapporten lämnas till SFRU inom 3 månader efter avslutad resa och kommer att publiceras på SFRUs hemsida.


Max belopp är 5000 kronor.


Stipendiet ska sökas innan 31 augusti årligen.


Stipendiet beviljas ej till högskolestudier.


Medlemskap i SFRU de senaste 12 månaderna är en förutsättning för att erhålla stipendiet.


Styrelsen i SFRU utser stipendiat. Beslutet kan inte överklagas.


Stipendiaten har ett år på sig att använda tilldelat belopp.


Ofullständig ansökan behandlas ej.All Rights Reserved © SFRU

För att skriva ut ansökan ska du klicka i högra hörnet på dokumentet nedan. (Nytt fönster)

Då öppnas sidan upp i ett nytt fönster och du kan välja att skriva ut sidan som sedan sändS


Sanne Johansson

Ljungby lasarett

Kyrkogatan 2

341 35 Ljungby