Sök stipendium!


SFRU erbjuder möjligheten att ansöka om stipendium. Stipendium kan sökas för t.ex. kurser, föreläsningsdagar eller annat önskemål som har relevans för röntgenundersköterskans yrkesroll.

 

Regler:       

Stipendiaten förbinder sig att avlämna en fullständig skriftlig rapport efter genomförd resa/konferens.

Rapporten lämnas till SFRU inom 3 månader efter avslutad resa och kommer att publiceras på SFRUs hemsida.


Max belopp är 5000 kronor.


Stipendiet ska sökas innan 31 augusti årligen.


Stipendiet beviljas ej till högskolestudier.


Medlemskap i SFRU de senaste 12 månaderna är en förutsättning för att erhålla stipendiet.


Styrelsen i SFRU utser stipendiat. Beslutet kan inte överklagas.


Stipendiaten har ett år på sig att använda tilldelat belopp.


Ofullständig ansökan behandlas ej.All Rights Reserved © SFRU

Fyll i frågeformuläret nedanför 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nej
 
Ja
Nej
 
Ja
Nej