All Rights Reserved © SFRU


Verksamhetsplan för SFRU- Inventering av nya arbetsuppgifter/delegeringar för undersköterskor på landets röntgenavdelningar.


- Verka för utbyte av erfarenheter och utvecklande av undersköterskornas arbete samt status inom röntgen


- Stipendium till fortbildning/konferenser/forskning/utveckling

 

- Information om undersköterskeutbildningar/fortbildningar riktade på röntgenområdet

 

- Arrangera föreläsningar för undersköterskor under Röntgenveckan.

 

- Vidarutveckla SFRU´s hemsida och information via Facebook.